Renovatie

Authentieke Bouw is actief op een breed terrein van de woningmarkt. Wij renoveren, restaureren, onderhouden en bouwen.  Onze vakmensen renoveren voor woningbouwcorporaties maar ook voor institutionele beleggers, de (semi)overheid en de particuliere markt. Het gaat hierbij met name om renovatie- en onderhoudswerkzaamheden op grotere schaal en van diverse aard, zoals:

 

 • Bouwwerken herstellen
 • Ruimtelijk herindelen van bouwwerken
 • Woningen voorzien van hedendaags comfort

In tegenstelling tot bij nieuwbouw wordt bij renovatie met minder materiële ingrepen een ruimte herbruikbaar gemaakt. Renovatie kan dus een spaarzame en duurzame optie zijn.

Benieuwd naar onze renovatieprojecten? Kijk hier!

Werkwijze

 • Initiatieffase  

  Alles begint met een droom; uw idee voor een woning of bedrijfspand. Samen gaan we om tafel om tijdens een goed gesprek een eerste aanzet te maken tot een plan.

 • Ontwerpfase  

  Uw idee krijgt vorm op papier. We tekenen met onze kennis en kunde en naar uw wensen het  ontwerp voor uw nieuwbouw- of renovatieproject.

 • Prijs- en contractfase 

  Wij maken een heldere en transparante offerte. Op die manier weet u precies waar u aan toe bent. Als u akkoord bent volgt de contractondertekening.

 • Voorbereidingsfase

  Het plan wordt verder uitgewerkt. We gaan aan slag met de keuze van materialen en het bestellen daarvan. Omdat wij maatwerk leveren is een goede voorbereiding en tijdplanning essentieel.

 • Uitvoeringsfase

  Tijd om te bouwen! Onze vakmensen gaan werken aan uw droom. Tijdens het hele bouwproces komen we regelmatig bij elkaar om de voortgang samen te bespreken. Zo blijft u op de hoogte van het bouwproces.